• WL100/25: Notebook, 13 March 1961 (1)

Lutosławski on Feeling in Music

For the thousandth time: music does not express any specific feelings, it only constitutes the formal framework into which, during its performance, each person pours their own emotions, whatever they are. Hence a v. simple explanation for the tears of the Gestapo listening to Mozart.

Po raz tysiączny: muzyka nie wyraża żadnych określonych uczuć, stanowi tylko ramy formalne, w które przy jej odtwarzaniu każdy wlewa swoje własne emocje, takie, na jakie go stać.  Stąd b. proste wytłumaczenie łez gestapowców słuchających Mozarta.

Witold Lutosławski, 13 March 1961  [my translation]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: